Fir déi nächst Saison verstäerke mir eis Härenequipe mam 28 Joer alen Rudolphe Joly. Hien ass béid Kanadier an Haitianer.
Den Rudolphe ass en 2,08 m groussen an 118 kg schwéieren Center.
Wärend senger Carrière huet hien ënner anerem an Amerika, Canada, Vietnam, Thailand, Georgien, Venezuela, Uruguay an zulescht an Frankräich, bei La Charité gespillt.
Mat senger Statur an senger Erfarung bréngt hien déi gefeelten Presenz mat op den Terrain.
Niewent dem Retour vum Bobby schreift sech den Rudoplhe an d’Politik vum Club an fir eisen jonken Nowuesstalenter erfueren Spiller zur Säit ze stellen mat deenen si sech optimal entwéckelen kënnen.

Mir wënschen den Rudolphe häerzlech Wëllkomm an vill Erfolleg!

Pour la saison prochaine notre équipe Hommes sera renforcée par Rudolphe Joly, âgé de 28 ans et de nationalité Canadienne et Haïtienne.
Rudolphe mesure 2,08 m, pèse 118 kg et évolue au poste de Pivot.
Pendant sa carrière il a joué aux Etats-Unis, au Canada, au Vietnam, en Thaïlande, en Géorgie, au Venezuela, en Uruguay et finalement en France, pour la Charité.
Avec son physique et son expérience il renforcera surtout notre présence sur le terrain.
A côté du retour de Bobby, Rudolphe s’inscrit dans la politique du Club destinée à faire accompagner nos jeunes talents par des joueurs expérimentés afin de leur garantir un développement optimal.

Nous souhaitons la bienvenue à Rudolphe et lui souhaitons beaucoup de succès !

For the next season our Men’s team will be strengthened by Rudolphe Joly, 28 years old and of Canadian and Haitian nationality.
Rudolphe is a 2.08 m tall Center, weighing 118 kg.
During his career he has played in the United States, Canada, Vietnam, Thailand, Georgia, Venezuela, Uruguay and finally in France, for La Charité.
With his size and experience he will in particular strengthen our presence on the field.
Alongside Bobby’s return, Rudolphe is part of the Club’s policy of having experienced players accompany our young talents to ensure their optimal development.

We welcome Rudolphe and wish him every success!