D’Basketsaison 2019/2020 gëtt net weidergespillt. Des Entscheedung gouf geholl opgrond vun de neisten Entwécklungen betreffend dem “Covid 19“-Virus.
D’Basketclibb kennen dann och mat hiren Trainer an (Profi)-SpillerInnen zesummen kucken, wéi si d’Situatioun elo léisen.
Wat d’Bewäertung vun der aktueller Saison ugeet, wäert d’Federatioun sech, soubal d’Situatioun sech berouegt huet, an Rou mat de Clibb zesummesetzen, fir iwwer méiglech Bewäertungen (Op- an Ofstig, …) ze entscheeden.

Deutsche Version: 
Die Basketballsaison 2019/2020 ist beendet. Diese Entscheidung wurde aufgrund der neusten Entwicklungen betreffend des “Covid – 19“-Virus getroffen.
Die Clubs können demnach nun entscheiden, wie sie die Situation mit ihren Trainern und (Profi)-SpielerInnen lösen.

Was die Bewertung der Saison 2019/2020 betrifft, wird sich der Basketballverband, sobald sich die Situation beruhigt hat, mit den Clubs zusammensetzen, um über mögliche Bewertungen (Auf- und Abstieg, …) zu reden.

English version: 
The 2019/2020 basketball season is over. This decision has been taken due to the latest developments concerning the « Covid – 19 » virus.
The clubs can now decide how to solve the situation with their coaches and (professional) players.
As far as the evaluation of the 2019/2020 season is concerned, once the situation has calmed down, the Basketball Federation will meet with the clubs to discuss possible evaluations (promotion and relegation, …).

Version française: 
La saison de basket 2019/2020 est terminée. Cette décision a été prise en raison des derniers développements concernant le virus « Covid – 19 ».
Les clubs peuvent maintenant décider de la manière de résoudre la situation avec leurs entraîneurs et leurs joueurs (professionnels).
En ce qui concerne l’évaluation de la saison 2019/2020, lorsque la situation se sera calmée, la Fédération de basket-ball rencontrera les clubs pour discuter d’éventuelles évaluations (promotion et relégation, …).

 

Source & text: FLBB – Fédération luxembourgeoise de Basketball