Du hues Loscht Basketball probéieren ze kommen?
Du wëlls mat denge Frënn eng flott Sportart machen?
Da mell dech un a komm op eis Schnupperdeeg!
 
De 25. Mee an den 8. Juni 2023
 
U10 (Kanner gebuer 2014-2015) :  16h15 – 17h15
U12 (Kanner gebuer 2012-2013) :  17h30 – 19h00
 
Hal Alain Marchetti zu Steesel
(Rue des Vergers)
 

Do you like sports and physical activity? 
Do you want to participate in our youth programme? 
Then sign up and come to our training sessions!
 
On 25 May and 8 June 
 
U10 (Kids born 2014-2015) :  16h15 – 17h15
U12 (Kids born 2012-2013) :  17h30 – 19h00
 
Hall Alain Marchetti in Steesel 
(Rue des Vergers)
 
Be part of the Amicale Youngstars
 
 

Inscriptions