Des Woch sti rëm Heemmatcher um Programm, an des e bëssen éischter wei gewinnt. 
Eis Dammen an Häre spille schonn um Freiden.

D’Dammen treffen do op d’Etzella an d’Hären op d’Sparta.

Allez Steesel!!!

💜💛💜💛💜💛